לוח צלצולים יסודי

08:15 – 08:30 – מפגש בוקר
08:35 – 09:20 – שיעור ראשון
09:25 – 10:10 – שיעור שני
10:10 – 10:35 – הפסקה גדולה
10:35 – 11:20 – שיעור שלישי
11:20 – 11:30 – הפסקה
11:30 – 12:15 – שיעור רביעי
12:15 – 12:30 – הפסקה
12:30 – 13:15 – שיעור חמישי
13:15 – 13:30 – מפגש סיום יום / הפסקה (תלמידי היסודי מסיימים את יום הלימודים בשעה זו)
13:30-14:15 – שיעור שישי
14:15-15:00 – שיעור שביעי
15:00-15:45 – שיעור שמיני