המודל החינוכי

בבית הספר הדמוקרטי הוד השרון חופשיים הילדים לבחור כיצד ברצונם לנצל את זמן שהותם בבית הספר; בשיעור, במרכז למידה, בסדנא, במשחק, ביצירה, בשיחה, בטיול… וזאת מתוך אמונה שתוך ההתנסות בתהליכי הבחירה ילמדו להכיר את עצמם, את הדברים שהם אוהבים ואת נטיותיהם, וכך יגיעו למיצוי ולמימוש עצמי מרבי.

בבית הספר הדמוקרטי מוצעת לילדים מערכת למידה לבחירה. מערכת השעות מכילה שעות לימוד שהן קורסים ושעות לימוד בהן יכולים התלמידים והתלמידות ללמוד באופן אינדיבידואלי מזדמן או קבוע במרכזי הלמידה. הדגשים בלמידה הם על השונות בין הלומדים, על תהליכי הבחירה, על מתן אפשרויות לסגנונות למידה שונים ועל רכישת כלים ומיומנויות למידה שיאפשרו לכל ילד וילדה לצמוח וללמוד כיצד יוכלו להגשים בעצמם את שאיפותיהם הלימודיות הייחודיות להם.

על מנת להיות קשוב וללוות כל אחד מן הילדים בתהליכי ההתפתחות והצמיחה הייחודיים לו, מלווה כל אחד מהילדים על ידי אדם מבוגר – חונך או חונכת אישיים. החונכים נפגשים באופן קבוע עם הילדים, מלווים אותם בתהליכי הבחירה שלהם, בחייהם בבית הספר – בתהליכי הלמידה שלהם, בחייהם החברתיים ובהתפתחותם האישית.

במסגרת החטיבות הרב-גילאיות מתקיימת פעילות בקבוצות שכל אחת מהן מלווה ומונחית על ידי חונך או חונכת קבוצתיים. החונכים הקבוצתיים המקבלים את פני הילדים בבוקר, עורכים מפגשים קבוצתיים עם ילדי הקבוצה אותה הם חונכים ומלווים את הקבוצה בפעילות החברתית. הליווי וההנחיה של הקבוצה מתמקדים בנושאים חברתיים, ערכיים, עניני אקטואליה, נושאים ותכנים המועלים על ידי הילדים ועולים מחיי בית הספר.

החיים בבית הספר מתנהלים לאור ערכי הדמוקרטיה ובאופן דמוקרטי; פתרון הקונפליקטים היום יומיים, ההכרעות הבית ספריות – חיי היום יום בבית הספר – מתנהלים דרך ובעזרת רשויות דמוקרטיות בית ספריות : פרלמנט, ועדות ביצועיות, וועדות גישור ומשמעת.