חונכות אישית

החונכות האישית היא אחד מהמנגנונים החשובים והמרכזיים בבית-הספר, ויודעי ח״ן יאמרו שאפילו סוד-קסמו. 

לכל תלמידה ותלמיד בבית-הספר יש חונכ.ת אישי.ת, מבין חברי-צוות החטיבה בה לומדים. בכל שבוע מתקיימת פגישה קבועה בין החונכת והתלמיד.ה, שהינה אחד מהתכנים הבודדים בבית-הספר שהינם חובה ולא נתונים לבחירה. החונכ.ת האישי.ת הם המלווים העיקריים של התלמיד.ה בבית-הספר, מלווים את צמיחתה.ו ואת בחירותיה.ו. 

החונכים האישיים נמצאים בקשר שוטף עם ההורים, אשר מבחינה זו, בכל הקשור לשגרת הלימודים בבית-הספר, הם הצלע השלישית במשולש משמעותי ודיאלוגי של הורה-חונך-ילד.