חזון


בית הספר נוסד על מנת ליצור סביבה חינוכית המכבדת את הילד כאדם, נותנת מענה לצרכיו ורצונותיו, ומחנכת לערכי הדמוקרטיה הלכה למעשה.

בית ספר אליו יבוא הילד בשמחה וירצה ללמוד בו, ובו יקבל סיוע ברכישת כלים שיסייעו לו להגשים את מטרותיו.

קהילת בית הספר מחזיקה בתפיסה שיישום הרעיון הדמוקרטי הוא לא רק בדרך בה מתנהל בית הספר ובו מתקיימת הלמידה, אלא גם בכך שבית הספר מקיים את ערך השוויון והצדק החברתי בהיותו פתוח לקליטת ילדים מכל מגוון השכבות הסוציו-אקונומיות. לכן הושקע מאמץ רב בניסיון לבנות בית ספר צנוע ושווה לכל נפש.