פרלמנט

הפרלמנט הינו הרשות-המחוקקת, המסגרת בה נקבעים חוקי בית-הספר, ובה גם ניתן לשנותם. לילדים, וברצותם, גם להורים, יש תפקיד מרכזי בפרלמנט, באופן שווה לתפקיד הצוות ואף מנהלי בית-הספר. העיקרון המרכזי העומד מאחורי הפרלמנט הוא שוויון (לכל חבר.ה בקהילת בית-הספר קול אחד), והאפשרות להשפיע ולקדם את מה שאני מאמינ.ה בו ו/או רוצה בו. 

הפרלמנט מנוהל על ידי וועדת פרלמנט, הקובעת את מועדי התכנסותו, סדר היום שלו ותהליכי הצעת חוקים וההצבעה עליהם. וועדת פרלמנט מורכבת מתלמידות ותלמידים מכלל חטיבות ביה״ס, ומספר אנשי צוות.