בתי-הספר הדמוקרטיים בישראל

בארץ קיימים היום 30 בתי ספר דמוקרטיים. רשימת בתי הספר כוללת בתי ספר בערד ובגבעת אולגה, דרך מודיעין, רחובות, חולון, יפו, כפר סבא ועד לרמת הגולן. בית הספר הדמוקרטי הראשון נוסד בשנת 1987 בחדרה ביוזמת הורים ומחנכים, וביניהם יעקב הכט המוביל כיום יוזמות לחינוך דמוקרטי ברשויות רבות ברחבי הארץ, ושותף עם בית-הספר במיזם-מחקרי ייחודי במסגרת תוכנית ״המעבדה״ בניהול מכללת בית-ברל.

תפיסת החינוך הדמוקרטי המופעלת הלכה למעשה בבתי הספר הדמוקרטיים השונים בארץ באה לידי ביטוי בדרכים רבות ומגוונות. הגיוון הרב מבטא את הנטיות השאיפות והדגשים השונים בחינוך ובחיי החברה של הקהילות השונות המורכבות מהורים, ילדים ואנשי צוות.

התפיסה המנחה בחינוך הדמוקרטי רואה בחינוך תהליך למידה התפתחותי המלווה אנשים לאורך כל חייהם, תוך קידום עצמאות, אוטונומיה אישית, רגישות לאחר ולסביבה, שיוויוניות וטיפוח יחס של כבוד ומודעות "לזכויות האדם".

החינוך הדמוקרטי רואה בזכות להכרה של כל פרט כאדם ייחודי, ובזכותו לתת ביטוי לייחודיותו, את הבסיס לקיום מפגש לימודי וחינוכי אשר במרכזו כבוד, סובלנות ואהבה.

החינוך הדמוקרטי רואה בקידום האדם לאוטונומיות, בבחינת הגדרת מטרותיו, ואותנטיות, בבחינת הכרות עם יכולותיו ונטיותיו, בסיס הכרחי לקידום מטרותיו, קידומו האישי ומתן ביטוי ליכולותיו ולנטיותיו הייחודיות.

החינוך הדמוקרטי רואה ביישומן של זכויות האדם הלכה למעשה במערכות חינוך בסיס הכרחי לקידום זכויות האדם בחברה בהווה ובעתיד.

החינוך הדמוקרטי מעודד הכרה בייחודיותו של האחר, הבנה, סובלנות וידידות בין קבוצות שונות בקהילה המורחבת והמצומצמת. החינוך הדמוקרטי דוגל בחברה שיוויונית המאפשרת לכל הפרטים בה הזדמנויות שוות, כזו השואפת לקלוט לתוכה כל מי שמעונין להשתייך אליה. החינוך הדמוקרטי דוגל בקיום דיאלוג על בסיס שיוויוני בין כל הפרטים והקבוצות בקהילה.

מידע נוסף על חינוך דמוקרטי ובתי ספר דמוקרטיים בישראל ניתן למצוא באתר האינטרנט של המכון לחינוך דמוקרטי: http://www.democratic.co.il