ועדת זכויות וחובות (וז"ח)

וז״ח – (וועדת זכויות וחובות) היא ועדה מבין וועדות בית-הספר, אולם מבחינה אחת, היא ייחודית וראשונה בין שווים. וועדת וז״ח היא הזרוע השופטת של בית-הספר, ולמעט מקרים חריגים הדורשים התערבות של המנהל.ת*, היא גם ״שלטון החוק״ בהקשר זה שבה נקבע מה המענה שינתן לתלמיד או תלמידה שחרגו מגבולות ההתנהגות המקובלים, בין אדם לחברו בעיקר. 

וועדת וז״ח מורכבת מתלמידים שעוברים הכשרה לשם כך, ומצוות מיומן. הוועדה גם פועלת כגוף שלטוני (כמו ״משרד-המשפטים״) הקובע תקנות בנוגע לכללי ההתנהגות בבית-הספר, וגם כ״בית-משפט״ – אליו מזומנים תלמידים (ולעתים גם צוות) עליהם מוגש ״טופס וז״ח״ הכולל תלונה על התנהגותם. במרבית המקרים מעודד בית-הספר תהליך של גישור** לפני הבאת מקרה של תלונה להידון בפני וועדת וז״ח.

* במקרים של אלימות או פגיעה מכוונת/חמורה ברכוש – בית-הספר פועל בהתאם לנהלי משרד-החינוך והתנהגות חריגה שכזו יכולה להביא גם לסנקציות שאינן כפופות לוועדת וז״ח, לדוגמא השעיה במקרה הצורך. 

** תלמידי בית-הספר לומדים מהו גישור ורוכשים כלי גישור (בתשפ״ד – על ידי עמותת ״קהלים שלובים״ הפועלת בבית-הספר) על מנת לעשות בהם שימוש שוטף. וועדת גישור מפעילה מנגנונים שמטרתם להמנע מהגעה לדיון של מקרים בוועדת וז״ח בשבתה כ״בית-המשפט״ של בית-הספר.